« Amarillo TX (Sapulpa OK) | Pääsivu | Grand Canyon, AZ »

lauantai, syyskuu 15, 2007

Kommentit

Sira Torvinen

Tervehdys!

Miulle oli tullut puhelu sieltä pyörän päältä, mutta stand up -keikka vei sillä hetkellä kaiken huomion.
Kaikki hyvin siis, ja teillä matka jatkuu, ilmeisen aurinkoisissa merkeissä!

Jään taas odottelemaan uusia kuvia matkan varrelta... =o)

-Sira-

Essi ja Tero

Tervehdys Jussi ja muutkin matkalaiset!!
Kylläpäs se vaan aina ihan yhtä haikeaksi mielen vetää kun näitä route juttuja lukee! Tasan vuoden takaiset muistot on tuoreena mielessä :)

Turvallisia kilometrejä älkääkä olko Jussille vihasia, ei se voi sille mitään minkälainen se on... ;DDDD

P.S. Älkää sitten missään nimessä päästäkö Jussia Vegasissa seisovaan pöytään syömään katkarapuja, sen vatta ei vaan yksinkertasesti kestä niitä ;))

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)