« Gallup, NM | Pääsivu | Viva Las Vegas »

maanantai, syyskuu 17, 2007

Kommentit

Jaana Iiponen

Heippa Juhani, täällä Hämeenlinnas ei ole ku sadepilviä.
Kattellaan karttaa ja koitetaan pysyä perässä. Näköalat vaan jää vähemmälle. Kummityttö kuittaa vieressä ja käskee tuomaan tuliaisia! Niin itselleen...
Tuu ehjänä takas... äläkä hukkaa tuliaisia... :)

P.Yliviikari

Moro koko porukalle. On teillä hieno reissu. Porukalla ollaan mietitty josko Juhanin baijerilainen vaihtuu ensi kesäksi milwaukeen ihmeeseen. Ajelkaa turvallisesti ja kumipuoli alaspäin. t: prätkäpatria ja muutama muu

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)