« Soittokunta paikalla - Chicago, Illinois | Pääsivu | Hiljaiset Sillat - Lebanon, Missouri »

sunnuntai, syyskuu 30, 2007

Kommentit

A.Patjas

Mukavaa matkaa ja muistakaa leveät hymyt.Terveisiä Pirhosen-pojalle täältä mansesta ex-Coronabiker A.Patjas

Petri Väisänen

Jaahas, taas olet menossa. Noh, ei muuta kuin usvaa putkeen ja ajelkaa hyvin. Kilautahan kun kerkiät. Rock rock!
Mukavaa reissua koko porukalle!
t: Pete, the brother :)

Lassi

Hyvää matkaa Möhkölle, koko YCCF seuraa tiiviisti reissua. Ajelkaahan varovasti ja kiireettä, kyllä ne toiset odottaa jos letka katkeaa liikennevaloissa. LK-1

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)