« Homma pakettiin | Pääsivu | Springfield, Il »

lauantai, syyskuu 08, 2007

Kommentit

Sira Torvinen

Terveisiä täältä Jyväskylästä koko poppoolle!
Hienoa nähdä että pääsitte ehjin nahoin rapakon taakse. =o)

Nauttikaa lomailusta!

-Sira-

Möhkö

Mukavaa reissua. Seuraavalle reisulle ollaan tulossa joten pitäkää tiet kunnossa.

It

Hi,Jarkka
Hyvinkää toipuu hitaasti kultajuhlista, Brena hitaammin...
Mukavaa ja turvallista loppumatkaa & kotiinpaluuta kaikille.

It

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)