« Kohti vapaata - Santa Fe, New Meksiko | Pääsivu | Vilposta - Jacob Lake, Arizona »

lauantai, lokakuu 06, 2007

Kommentit

oskari

Terveiset Korian matkamoottoripyöräilijöille. Reissu näyttäää hyvältä.
t. OSKARI

Kalle ja Minna

Terveiset Jussi täältä Turusta.
Ei näytä yhtä kolealta ja lumiselta keli kuin Huhtikuussa kun siellä reissattiin.

Terveisin Kalle ja Minna

Anu Arponen

Small World
Aurinkoiset terveiset Marjalle St Pete's Floridasta seka Anulta etta Tuulalta (Liesimaa)!

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)