« Route66 Day11 - Viva Las Vegas | Pääsivu | Route66 - Valmista »

torstai, huhtikuu 17, 2008

Kommentit

Möhkö

Hienoa! Taitaa urakka olla jo takana kun viesti tulee perille.
Iso maa ja vain pieni osa siitä mopoiltuna!
Hyvä että teilläkin oli lämmintä edes jossain, muuten jutuista päätellen --- harvemmin -- paitsi sisällä. Täällä kevät edistynyt , kurpatkin taitavat jo pesiä tai ainakin siivoilla.

Lassi

Kyllä on ollut taas mukava lueskella tarinaa, tuo karttajuttu on mahtava, siitä melkein näkee pyörät motellin pihassa. Ja Hooverin padosta oli mahtava kuva kun zoomas. Kyllä on kaksi viikkoa mennyt taas nopeasti täällä, siellä todennäköisesti Amerikkalaisittain vielä nopeammin. Nyt näyttäis täälläkin ajokelit paranevan kunhan tuosta aamukankeudesta vielä päästäis. Lassi

Auli ja Lexa

Terveiset taas Kapaselle - kaikki on niin suurta siellä Amerikoissa opera talokin:)
Suvi laittelee terveisiä ja odottelee sitä postikorttia, joka täyttää koko laatikon...

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)