« Highway1 Day 13 - SFO | Pääsivu | Highway1 Day 15 - Done Dirt Cheap »

lauantai, kesäkuu 28, 2008

Kommentit

Möhkö

Aika monipuolinen ajelu kertomuksen mukaan. Monenlaista on mahtunut reissuunne. Onneksi ilman kolhuja. Hoidelkaa loputkin
rurvallisesti. Niin ja tervetuloa Suomeen.

Juha

Tervehdys. Olen seurannut hienoa matkaanne tiiviisti. Näyttää siltä, ettei mopoilureitti voi tuosta enää paremmaksi tulla. Tervetuloa tännepäin.

Pasi

"...mutta kun kukaan ei isommin viittiloiny pysahtymaan, paattelin ettei siella isosti tultakaa voi olla. Naiden metsapalojen kanssa ei kannata leikkia."

LOL, Muut menee mistä pystyy, Jussi mistä haluaa :-)

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)