« Highway1 Day 5 - Yellowstone | Pääsivu | Highway1 Day 6 - Montana Kuvin »

perjantai, kesäkuu 20, 2008

Kommentit

Pasi

Juhannusterveiset keskelle ei mitään täältä San Diegosta. Taas kerran on käynyt pikkuisen kateeksi, kun on tätä blogia vilkaissut kesken työpäivän ikkunattomassa toimistossa :-)

Maukka

Ettei vain Jussilla HD:n oston jalkeen olis alkanu HD-mahakin kasvamaan vai valehteleeko kuva?

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)