« Highway1 Day 6 - Montana Kuvin | Pääsivu | Highway1 Day 8 - Yakima Valley »

lauantai, kesäkuu 21, 2008

Kommentit

Pete

Juhannusterveiset Kokemäenjoen rannalta.
Vai että tutuille laduille olet eksynyt. Noh, kunhan muistat kääntyä siitä seuraavaksi etelään päin, eikä Alaskaan. Voipi muuten reissu venähtää vähän pitkäksi ;)
Hyvää Juhannusta ja hyviä ajoja sinne koko porukalle!

T:velipoika Pirkanmaalta

äiti ja isä

Kiitos Jussille onnitteluista 15.6. Oikein hyvää Juhannusta kaikille ja hyviä, hauskoja ja turvallisia ajoja. Nautiskelkaa näkemästänne ja koko matkastanne.
t. äiti ja isä Ukista

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)