« Highway1 Day 8 - Yakima Valley | Pääsivu | Highway1 Day 9 - Coos Bay »

maanantai, kesäkuu 23, 2008

Kommentit

Petri Väisänen

Vai että 8 metriä lunta ja Helenin huippu taas pilven peitossa? Ei ihan helpolla Helen näyttäydy sulle. Noh, kolmas kerta toden sanoo, eli ens vuonna vielä uudelleen? ;)

t: Broidi

Möhkö

Ei mitään lälläriporukkaa !! Taitaa olla mtotristeja liikkeellä. Onnuttelut Antti-Jussi
tänään Sinulla nimipäivä täällä
Suomessa. Mukavia ajoja edelleenkin ja Gurpallekin terveiset.

Harri

Kieltämättä, kuvia katsellessa ja tarinaa lukiessa mieleeni hiipii väistämättä ajatus että olisiko sittenkin pitänyt ilmoittautua tällekkin reissulle. No ehkä sitten ensivuonna. Pitäkää lippu korkealla. Harri

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)