« Highway1 Day 7 - Juhannusta | Pääsivu | Highway1 Day 9 - Lunta tupaan »

sunnuntai, kesäkuu 22, 2008

Kommentit

Möhkö

Hyvää Johanneksen jälkeistä eloa sinne kaikille ja niin erityisesti Maikille. ( YCCF:n jäsenkin). Täällä lähdetään valmistautumaan kohti syksyä. Onneksi ei oo ihan vielä lähellä.
Mukavua cruisailuja !

Yks Iiponen

Jeminalle kotoo villakoirilta terkkuja. Usva saa muuten pentuja ihan pian, tiesitkö?
Savusaunassa istuin klo 4 ja kuuntelin linnunlaulua. Jussin nurkkalinnulla on isosuisia pentuja, koitin varovasti kuikkia.
Sadetta pitelee... Ajettiin muuten nurtsi ja vähän puskia noin niinku saunavuokrasta :)

Toiset Iiposet

Terkkuja kaikille!
toivottavasti ajokelit hellii teitä. Täällä ajokelit on syvältä suosta. No problemos.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)