« Route66 Paiva 13 - Kaikki Hyva Loppuu Aikanaan | Pääsivu | Route66 Paiva 1 - Hoo Dee Oo Koo? »

lauantai, syyskuu 27, 2008

Kommentit

Kirsikka

Hei Jussi!

Hieno juttu, että olet ryhtynyt tälläiseen! Kiva seurata Teidän etenemistä täällä kotosalla. Tulee mullekin tuo reitti selväksi, kun ei ole ollut ennen niin kovaa kiinnostusta.
Aurinkoisia terkkuja tutuille ja turvallista matkaa.

Kirsi

marjaleena jousi

HEI
JA HYVÄÄ JATKOA
JA KAIKKEA HYVÄÄ
TOIVOTTAA MARJALEENA

Lassi

Koitappa pitää porukka kasassa paremmin kuin Peter ;-) Taas koko ajan seuranta päällä. Ajelkaahan kunnolla. Tv entinen melkein Turkulainen Lassi

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)