« Route66 Paiva 10 - Kaunista juu | Pääsivu | Route66 Paiva 13 - Get Your Kix... »

torstai, lokakuu 09, 2008

Kommentit

Leena Väisänen

Hieno juttu, että alat poika olla paranemaan päin. (Vanhemmat on aina huolissaan "lapsistaan".) Tuntuu taas, että teillä on koko porukan kanssa ollut tosi hyvät fiilikset. Se on oikeesti aistittavissa kirjoituksistasi ja tottakai upeista kuvista. Turvallista ja hyvää matkaa loppupäiville. t. äiti ja isä

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)