« Kohta tarisee taas | Pääsivu | Highway1 / 1. paiva »

perjantai, kesäkuu 26, 2009

Kommentit

Siri

Taas vuosi vierähti ja mittari eteenpäin kierähti. Elä niin, että kierto jokainen, olisi hyvä ja ihmeellinen.
Hyvää SyntymäPäivää Iskälle :)

t: Siri, Jani ja Christa

Kirsi Alanen

Näkee ilmeestä et iskä on päässyt mopoilemaan Jenkkeihin! Drive safely:)

T:Kirsi, Atte ja Roosa

Jussi

Oltiin menossa muistaakseni -95 Åreen lentämään, (varjoliidin) kun jossain ruotsin länsirannikon huoltiksella oli tankkaamassa ZZ TOP-partainen HD-mies muhkeaa pyöräänsä. Pyörässä oli USA:n kilvet, joten kaveri oli kaukaa kotoa. Katselin pyörää ja sanoin kaverille: "Seems to be a wonderful life!" Kaveri vilkaisi minua ja sanoi: "There is no other life." Terkut esalle. T:Jussi

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)