« Highway 1 / Paiva 14 | Pääsivu | Get your kicks... »

perjantai, heinäkuu 10, 2009

Kommentit

Anssi

Jepjep, kotiin päästiin turvallisesti. Kiitokset harhaanjohtajalle sopivasta johtamisesta sekä kaikille mukana kulkeneille yhdessä ja erikseen mukavasta matkaseurasta. Jatkoa seurannee muodossa tai toisessa :)

-Anssi & Marjukka

papukaija69

Hei! Olen seuraillut sivujasi täältä Itävallan suunnalta aina silloin tällöin...miten sinä sinne päädyit? olisi kiva kuulla muitakin kuulumisia ??!!

Terkuin Satu Oja o.s. Pehkonen

mese: papukaija69
e-mail: [email protected]

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)