« Highway 1 / Paiva 8 | Pääsivu | Highway 1 / Paiva 10 »

lauantai, heinäkuu 04, 2009

Kommentit

Sirpa

Kiva on lukea matkafiiliksiä; ihan voi aistia että mukavaa on! Kapasen Jormalle terveisiä Ramilta ja Sirpalta! Nautinnollisia ajopäiviä!

Auli Elo

Terveiset Kapaselle..kylmä pohjatuuli puhaltaa ja välillä ripsauttaa vettä. Eli tyypilliset kesäkelit täällä..Mukavia ajopäiviä ja paljon uusia kokemuksia:)

terv. Auli ja Lexa

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)