« Grand Canyon | Pääsivu | Vegas beibi, Vegas »

tiistai, syyskuu 08, 2009

Kommentit

Pete

Vaikkas Kanjoni on eittämättä komias paikka, niin itse hehkuttaisin taannoisen reissun suurena yllätyskorttina juurikin Zionin puistoa. Todella kaunis paikka!
Reissulaisille terveisiä sinne Vegasiin, notta jos sitä mun velipoikaa ei näy aamupalalla, niin käykää hakemassa se pois uima-altaalta - nukkuu tod.näk. edelleen siellä :)

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)