« Sateenkaaritanssi | Pääsivu | Arizona-Utah-Arizona-Nevada »

maanantai, syyskuu 07, 2009

Kommentit

Epe

Huoks...vähän kyllä kirpasee, kun ei ole siellä mukana :).. Mukavaa matkanjatkoa koko porukalle.Täällä ollaan seurattu isolla porukalla routelaisia (Lohja-Hki-Utis-Oulu sektorilla). Tv:Epe

osmo vaisanen

Terveiset Ukiin tuli ja hurjat rapsutukset sai Tete. Tästä maanantaipäivästä täällä näyttää tulevan ihan aurinkoinen kesäpäivä. Nauttikaa matkastanne. Aurinkoisia, turvallisia ajopäiviä kaikille. Toivotellaan Ukista.

Johanna Antila

Ei voi kyllä muuta sanoa, kuin että WAU!! Ei näy sadetansseja tai noita maisemia kotolakeurella! Kyllä mahtaa matkakertomuksia piisata :-)

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)