« Karhunhammastie / osa 1 | Pääsivu | Kuvia lisaa »

sunnuntai, kesäkuu 06, 2010

Kommentit

Leena

Heip !
Kävikö karhu raapimassa Tuulan ja Jarin hotellinovea ?
Kyselee :Leena

Anne

Hei
Kyllä on upeat maisemat. On kiva seurata teidän matkakokemuksianne näin netin kautta. Hessulle tiedoksi, että muista ostaa T-paitoja. Turvallista matkaa Teille kaikille ja terveisia Suomesta.
t.Anne

Lassi

Olipa harmi kun ette Karhunhammasta päässyt läpi, kyllä se viime elokuussa auki oli ;)) Mukava taas pitkästä aikaa lueskella ja katsella juttujasi. Lassi

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)