« Paikkatietoa | Pääsivu | Kosteaa kelia »

torstai, kesäkuu 03, 2010

Kommentit

Jaska

Terveiset täältä Pietarista Mayvor'lle&Kenneth'lle.
Ja tottakai harhaanjohtaja Jussille ja muille matkalaisille.
Harmi ettei olla mukana!
No, ensi viikolla startataan Peterin matkassa kohti Murmanskia!

Jaska

Leena

Heips !Olipa hyvä,että löysitte HD-kaupan ja sieltä T-paitoja, sillä Jarinkin Route66-matkan 26 paitaa taitavat olla jo "vanhanaikaisia" !!
Lämmöllä:Leena
P.S. Hyvää matkanjatkoa teille kaikille !

Anne

Hei
Komeat on maisemat.Ihanaa seurata matkaanne näin netin välityksellä. Hyvää matkanjatkoa Teille kaikille.Hessu, muista ostaa T-paitoja,kun sinullahan niitä ei ole vielä!
t.anne

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)