« Montanaa ja syntymapaivaa | Pääsivu | Napakka paiva »

sunnuntai, elokuu 29, 2010

Kommentit

raija kärjä

mahtavia maisemia ja väsyneitä motoristeja.innolla joka aamu uusia kuvia odotettu.Maritalle ja Tuulalle terveisiä lähettää talonvahdit Raija ja Chili

Jatta, Risto ja Sanin kissat

Terveisiä sinne mahtimaisemiin kotoisalta Kalajoelta! Team Campingille tiedoksi, että venetsialaiset vietetty, kaikki kunnossa ja hengissä, KP:t yllättävän hyväntuulisia ja puljussa ovet viimein kiinni. Uudessa projekstissa kivijalka huomenna valmis. Hotellikin pystyssä, kaikki kunnossa ja tilitoimistossa tohina näin kuun vaihteessa! Nauttikaa! :)

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)