« Montanaan | Pääsivu | Karhunhammas »

torstai, elokuu 26, 2010

Kommentit

Sonja Ventelä

Heippa koko jengi!
Hienoa seurata matkaanne ja mahtavia maisemia sekä hyviä juttuja! Kiitos Anne, Antero ja Minna tervehdyksestä. Onnex olkoon Viiville! Mukavaa reissun jatkoa kohti rannikon tuulia! Take care! Bw: Sonja

riitta ojala-fors

Hei matkalaiset!

Hienot maisemat ja hyvä fiilis välittyy matkaltanne! Kyllä täällä Juhaa jo odotellaan aamukahvipöytään. Onnea Eijalle syntymäpäivän johdosta!
Terveisin Topilaiset

Henna Rautio

Hiivatin penikat kuittaa koto Suomesta ja lähettää äitille ja isälle terkkuja! :) P.S Hilla ja Heta odottaa jo mummua ja pappaa kotiin.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)